Hopp til innholdet

Trafikkuhell i Utlandet

Trafikkuhell

Bilkjøring i utlandet kan lett bli en frustrerende og stressende opplevelse dersom uhellet skulle være ute. Det kan være greit å ta visse forholdsregler før man legger ut på landeveien med egen bil eller leiebil.

Viktig å huske på når du kjører med egen bil i utlandet

  • Selv om du kan kjøre bilen din i store deler av Europa uten trafikk-forsikringsbevis – eller Grønt kort – anbefaler vi at du tar med dette. Det viser seg at de fleste trafikkskadesituasjoner lettere løser seg når du kan framvise Grønt kort. Du får tilsendt Grønt kort kostnadsfritt ved henvendelse til forsikringsselskapet ditt før utreise.
  • Om du skulle bli innblandet i en trafikkulykke i utlandet med din norskregistrerte bil, er du så heldig at den norske bilansvarsloven gjelder for skadde personer i din bil dersom de er norske statsborgere eller er hjemmehørende i Norge.
  • Hvis en annen bil er ansvarlig for kollisjonen kan du velge å kreve erstatning etter skadestedets lovgivning eller norsk bilansvarslov. Har du først bestemt deg for hvilken lovgivning du vil følge, kan du normalt ikke ombestemme deg i ettertid.
  • Hvis du ønsker å holde deg til skadevolderens forsikringsselskap og ikke blande inn ditt norske forsikringsselskap, kan du nå henvende det til det utenlandske forsikringsselskapets skaderepresentant i Norge når du kommer hjem. Hos Trafikkforsikringsforeningen – TFF får du opplyst hvem som representerer det utenlandske forsikringsselskapet i Norge. Ring 22 04 86 00 eller se www.tff.no
  • Skal du kjøre med tilhenger eller campingvogn i Tyskland bør du fra og med i år sørge for å ha med Grønt kort også for denne, da Tyskland nå har vedtatt å innføre selvstendig ansvarsforsikring for tilhenger og campingvogn.