Hopp til innholdet

Trafikkbøter i Spania

  fartsbøter i spania

  Meget grove overtredelser

  • Kjøre mer enn 50 % over fartsgrensen og minimum 30 km for fort
  • Kjøring under påvirkning av alkohol/narkotika
  • Nekter at det blir tatt blodprøve
  • Kjøring mot kjøreretningen
  • Grove kjørefeil
  • Kappkjøring på offentlige veier
  • Kjøring m for mange personer i bilen.

  Grove overtredelser

  • Kaste gjenstander som kan starte brann, ut av bilvinduet
  • Kjøre mer enn 50 % over fartsgrensen og under 30 km. for fort
  • Bileier nekter å oppgi person som har overtrådt reglene
  • Endre offentlige eller fjerne offentlige skilt
  • Uaktsom forbikjøring
  • Parkering på farlige steder
  • Endre kjøreretning der dette er forbudt

  Enkle overtredelser

  • La barn under 12 år sitte i forsetet
  • Kjøre m barn uten hjelm og under 7 år på moped
  • Ikke bruke sikkerhetsbeltet under kjøring
  • Bruke mobiltelefon under kjøring, når ikke frihåndsanlegg