Trafikkbøter i Spania

fartsbøter i spania

Meget grove overtredelser

 • Kjøre mer enn 50 % over fartsgrensen og minimum 30 km for fort
 • Kjøring under påvirkning av alkohol/narkotika
 • Nekter at det blir tatt blodprøve
 • Kjøring mot kjøreretningen
 • Grove kjørefeil
 • Kappkjøring på offentlige veier
 • Kjøring m for mange personer i bilen.

Grove overtredelser

 • Kaste gjenstander som kan starte brann, ut av bilvinduet
 • Kjøre mer enn 50 % over fartsgrensen og under 30 km. for fort
 • Bileier nekter å oppgi person som har overtrådt reglene
 • Endre offentlige eller fjerne offentlige skilt
 • Uaktsom forbikjøring
 • Parkering på farlige steder
 • Endre kjøreretning der dette er forbudt

Enkle overtredelser

 • La barn under 12 år sitte i forsetet
 • Kjøre m barn uten hjelm og under 7 år på moped
 • Ikke bruke sikkerhetsbeltet under kjøring
 • Bruke mobiltelefon under kjøring, når ikke frihåndsanlegg