Hopp til innholdet

Fylle ut Skadeskjema

bilforsikring i spania

Som i Norge må du sammen med den andre parten fylle ut den standardiserte europeiske skademeldingen. Gjør dette om mulig med en gang på skadestedet og se til at både du og din motpart sammen fyller ut forsiden av skademeldingen og undertegner den

  • Underskriftene viser kun at dere har fylt ut forsiden i fellesskap og har intet med skyldspørsmålet å gjøre. Er det uenighet om de faktiske forhold som omhandles på forsiden, kan forbehold skrives i skisseruten.
  • Det er spesielt viktig å få med:
  • det utenlandske kjøretøyets registreringsnummer og i hvilket land det er hjemmehørende
  • opplysninger om hvor det utenlandske kjøretøyet er forsikret. NotÊr løpenummeret på motpartens Grønne kort, hvis slikt foreligger eller be helst om en kopi av det.
  • Opplysningene om den utenlandske bilen og dens forsikringsforhold er viktig for at ditt forsikringsselskap skal kunne kreve sine utlegg tilbake, dersom den annen part er ansvarlig. Hvis ikke kan du risikere bonustap selv om du ikke er ansvarlig for kollisjonen.