Hopp til innholdet

Trafikkregler i Spania

trafikkregler spania

Det spanske kjøremønsteret skiller seg ganske mye fra Norge. Derfor er trafikkregler og kjørekultur noe som kan være verdt å se nærmere på før man kaster seg inn i trafikken i Spania. Ta en titt på tipsene våre for å forebygge de vanligste fallgruvene i forbindelse med bilkjøring i Spania.

Noen enkle fakta

 • Aldersgrense for å kjøre bil er 18 år
 • Barn lavere enn 135 cm må sitte i barnesete
 • Tillatt alkoholmengde i blodet er 50mg (0,05%)
 • Ring nødnummer 112 ved trafikkulykke

Fartsgrenser i Spania

fartsgrenser i spania
OmrådeHastighet
Boligområder20km/h
Tettsteder50km/h
Utenfor tettsteder90km/h – 100km/h (følg lokal skilting)
Motorveier120km/h

Spesielle hastighetsgrenser ghelder for spesifikke kjøretøysklasser, inkludert mopeder, bobiler og kjøretøy med tilhengere, så sjekk før du reiser av gårde.

Det er lov å bryte fartsgrensen med 20 km/t for å kjøre forbi et saktegående kjøretøy utenfor tettbebygde strøk, utenom motorveier og tofeltsveier.

Motorveier og tofeltsveier kan ikke bli brukt av kjøretøy som ikke kan kjøre i hastigheter på mindre enn 60 km/t.

Rundkjøringer i Spania

Trafikkreglene for rundkjøringer i Spania skiller seg fra Norge. I Norge skal man som kjent legge seg i venstre fil når man skal til venstre i rundkjøringen, dvs. den tredje eller fjerde avkjøringen. Skal man til høyre eller rett frem skal man ligge i høyre fil. I Spania derimot, kan man ligge i den ytterste høyre filen i rundkjøringen hele tiden selv om man skal til venstre. De innerste filene i rundkjøringen benyttes primært til forbikjøring for å unngå at kø bygger seg opp. Dersom du kommer til en rundkjøring som er tom for trafikk, er det derfor ingen grunn til å benytte de innerste filene når du skal til venstre.

Mange blir overrasket når de kjører i trafikken i Spania for første gang og opplever at bilistene ofte kun benytter høyre fil i rundkjøringen, selv når de skal helt rundt til tredje eller fjerde avkjøring.

På bildet nedenfor (fra DGT – det spanske vegdirektoratet) kan du se noen eksempler på hva som oppfattes som godkjent og ikke godkjent kjøremønster i en rundkjøring:

trafikkregler spania

Bil A – Godkjent

Førerens handling i en av de to situasjonene vist i grafen er korrekt: han bruker utvendig kjørefelt og signaliserer riktig avkjøring.

Bil B – Godkjent

Sjåføren har valgt å bruke et av de innvendige kjørefeltene for å kjøre rundt rundkjøringen: han følger riktig bane og kommer seg inn i utvendig kjørefelt i god tid for å gå ut av rundkjøringen.

Bil C – Ikke godkjent

Sjåføren skifter to felt om gangen i en vinkel som vil kunne kutte banen til andre kjøretøy og forårsake en ulykke.

Bil ​​D – Ikke godkjent

Gjennomfører en av de vanligste feilene ved å krysse rundkjøringen i en rett linje, avskjører kjørebanene til andre kjøretøyer, og forårsaker høy ulykkesrisiko.

Car E – Ikke godkjent

Den valgte banen ville være sammenhengende for å gjøre retningsendringen; du bør imidlertid ha foretatt de nødvendige kjørefeltendringene og være på utsiden før du går ut.

Bruk av barnesete i bil i Spania

Barn lavere enn 135 cm (vanligvis rundt 12 år), må sitte i riktig barnesete tilpasset størrelse og vekt. Barn høyere enn 135 cm kan sitte i forsete og må benytte sikkerhetsbelte på lik linje som voksne. Hvis baksetene allerede er fylt opp med barn i barneseter kan et barn sitte i forsetet, men kun i riktig type barnesete.

I kjøretøy med mer enn ni seter må passasjerer over tre år (bortsett fra de som måler mindre enn 135 cm) bruke sikkerhetsbelte hvis de er installert.

Ulike klasser barneseter i forhold til barnets vekt:

bilsete klassifikasjon

Barnesete i taxi i Spania

Barn trenger ikke å sitte i barnesete i taxi i Spania så lenge kjøreturen foregår i tettbygde eller bymessige områder. Har du med deg barn på reise i Spania og regner med hyppig bruk av taxi vil vi likevel alltid anbefale å ha med eget barnesete.

promillegrense spania

Promillegrense i Spania

Den generelle promillegrensen for voksne pesoner i Spania er 50mg eller 0,05%. Dette er høyere enn i Norge om har 0,02% som maksgrense for alkoholnivå i blodet. Spania er likevel på linje med de fleste andre land i vest-europa som operer med 5 i promille. Unge sjåfører i Spania må forholde seg til en lavere promillegrense på 0,03% i likhet med yrkessjåfører. Reglene for unge sjåfører ble endret i 2022 i et forsøk på å redusere trafikkulykker blant ungdom i trafikken.

Promillegrenser i Spania oppsummert:

Voksne «vanlige» sjåfører: 0,05%

Unge sjåfører som har hatt førerkort i under 2 år: 0,03%

Yrkessjåfører: 0,03%

Personer under 18 år: 0%

Bøter for fyllekjøring i Spania

Når det gjelder fyllekjøring i Spania, er dette hva du kan forvente deg i skrivende stund (Jan 2023):

 • 0,25 mg/l og 0,50 mg/l i utåndingsluft: 500 EUR + tap av 4 poeng
 • Mer enn 0,50 mg/l i utåndingsluft: 1 000 EUR + tap av 6 poeng

For unge sjåfører med førerkort i under to år er reglene strengere med lavere grenser. Sjekk vår artikkel om trafikkbøter i Spania for mer detaljer.

Som alltid oppfordrer vi i leiebil.org alle våre lesere å unngå inntak av alkohol i forbindelse med bilkjøring, og dessuten være spesielt varsom «dagen derpå» i forhold til alkoholmengde i blodet. Usikker på om du er i stand til å kjøre dagen etter? Sjekk promillekalkulatoren for et estimat på hvor mye alkohol du fortsatt har i blodet.

Bompenger i Spania

Selv om de fleste veiene i Spania er helt gratis, finnes det også noen veier med bompenger som får deg frem raskere, og kan derfor være verdt pengene. Det er to måter å betale bompenger: kort, kontanter, eller elektronisk.

På veier med bompenger må du ta en billett fra bommen når du kjører inn på motorveien, og så betale når du kjører ut fra veien, som bestemmes av billetten. Det er ulike køer for kort- og kontantbetalinger.

Den automatiske bompengeinnkrevingen er på bomstasjoner skiltet med ‘Telepeaje’, ‘VIA-T’ eller ‘T’. Beløpet blir da registrert og du kan kjøre gjennom uten å vente. En brikke for dette er tilgjengelig for banker i Spania, når du har en konto i banken, og er derfor bare relevant for de som ofte ferierer i Spania eller bor der.

Kart over motorveier med bompenger i Spania:

Grønne veier er gratis motorveier, og røde motorveier har bompoenger. Kartet er sist oppdatert i November 2022.

Hovedveier med bompenger i Spania inkluderer:

 • AP-68 mellom Bilbao-Zaragoza
 • AP-7 Mediterranean Motorway mellom La Junquera and Tarragona
 • AP-9 Atlantic Motorway, i Galicia,
 • AP-66 og AP-71, i León
 • AP6, AP 51 og AP 61 mellom Madrid, Segovia and Ávila
 • Madrid (R2, R3, R4, R5, R-41, M-12 and AP-36).

Trafikkbøter

Utlendinger må vanligvis betale trafikkbøter på stedet, dersom ikke en spanjol eller et spansk firma kan garantere for betalingen. Dersom boten ikke blir betalt eller du ikke kan skaffe en garanti, vil kjøretøyet bli inndratt og føreren av bilen bli holdt i varetekt inntill regningen er betalt. Vanligvis sparer man 20% på å betale boten med en gang. Du har 15 dager på å klage på behandlingen. Pass på at du betaler det beløpet som stå dokumentet som du få som kvittering. Ved bot for overtredelse av for høy promille, ligger regningen på 300 euro og oppover.

Skilt for fartskontroll i Spania:

Skilt for fartskontroll i Spania

Les mer om hvordan trafikkradar fungerer på det spanske vegdirektoratet sine nettsider.

Nødvendig utstyr

Du trenger ikke å gå til anskaffelse av såkallt internasjonalt førerkort, ditt norske kjørerkort gjelder i Spania så lenge det er gyldig i Norge. Passet må alltid være med når du er ute og kjører, det samme gjelder forsikringsbeviset og vognkortet. Dersom du kjører bil fra Norge, bør du huske å merke bilen med en «N», ha med deg to varseltrekanter, førstehjelpsutstyr og et ekstra sett pærer.

Det er påbudt med setebelte både i baksetet og forsete. Samme med handsfree ved bruk av mobiltelefon i bil.

Kjøremønster

Veiene i Spania varierer fra dålig til meget høy kvalitet. Hovedferdselsåene er som regel veldig bra utbygd, men her må du også ofte betale bompenger. Husk at det er bedre å ta det med ro i begynnelsen, til du har begynt å bli vant til kjøremønsteret. Kjørestilen er mer aggresiv, så det gjelder å holde et våkent øye med speilene. Ligger du i venstre felt på motorveien og ser et kjøretøy sette på blinklyset for å legge seg inn foran deg, kan du regne med at dette vil skje rimelig raskt. Ha i bakhodet at Spania ligger på andreplass i Europa nå det gjelder dødlighet i trafikken etter Portugal.

Setebelter

Det er obligatorisk å bruke setebelter både i for- og bakseter dersom de er tilgjengelig i kjøretøyet. Bot for å bli tatt i å ikke bruke setebelte er €200. 

Parkeringshus

Parkeringshus (sjekk prisene først) er et sikrere alternativ enn å parkere i gaten, men legg uansett aldri igjen noe av verdi i bilen. Det er meget utbredt å dobbeltparkere for korte perioder, selv om dette er forbudt. Bilførerne som blir sittende fast innerst, «stå» på hornet til de som har dobbeltpartkert kommer og flytter bilen. Dobbeltparkering kan derfor ikke anbefales, men bruk gjerne hornet dersom du skulle finne din bil innestengt. Generell horn-bruk er dagligdags i Spania, og behøver ikke å bety mer enn at bilføreren som tuter har en dålig dag. De lovlige mulighetene for parkering på gaten er å stå ved fortau som har blå stripe, eller ved parkometerplass mot betaling. Å parkere på fortau med gul stripe er ulovlig (men utbredt).

Førerkort for fastboende (residenter)

Dersom du bor fast i Spania må du enten bytte til spansk førerkort eller innskrive ditt norske førerkort i det spanske systemet. Dette kan du få gjort ved nærmeste ‘Jefatura Provincial de Trafico’. Som med mye annet i Spania, er det nødvendig å bringe med seg en rekke papirer dersom du skal få gjort noe. Det enkleste kan ofte å ha allt sammen med seg i en mappe; kopier av residencia, kopier av NIE-registrering, passbilder, kopi av arbeidskonrakt, trygdeutbetaling, adressebevis etc. Det koster i underkant av 50 euro å få omregistrert førerkortet.

Hvor lenge kan man kjøre med norske skilter i Spania?

Hvis du har en bil med norske skilter og vil kjøre den i Spania, må du være oppmerksom på reglene for bruk av utenlandsregistrert bil. Disse reglene avhenger av om du er resident eller ikke i Spania. Hvis du er resident, kan du bare kjøre i din bil i 30 dager i Spania, før du må registrere den med spanske skilter.

Hvis du ikke er resident, kan du ha bilen din i seks måneder i Spania, men da må den være ute av landet i 12 måneder, før den kan komme inn igjen. Du må kunne bevise at bilen ikke har vært i Spania lengre enn tillatt, for eksempel med en fergebillett. Hvis du blir stoppet av politiet og ikke kan dokumentere at du oppfyller vilkårene, kan du risikere bøter eller beslagleggelse av bilen.

For å registrere bilen med spanske skilter, må du gjennomføre en ny ITV-kontroll og en ny typegodkjenning av bilen. Du må også levere fra deg vognkortene til en agent som trenger dem til ITV-godkjenningen. Du får kopi som du kan bruke midlertidig. Du må også betale avgifter og skatter for å innføre og bruke bilen i Spania.

Hvor mye koster det å omregistrere bil i Spania?

Hvis du har en bil som du vil bruke i Spania, må du omregistrere den til spanske skilter innen seks måneder etter at du flytter til landet. Dette gjelder både for nye og brukte biler som er importert fra utlandet eller kjøpt hos en spansk bilforhandler. Omregistrering av bil i Spania er en prosess som krever at du betaler ulike skatter og avgifter, samt at du leverer inn nødvendige dokumenter til det spanske trafikkontoret (Jefatura Provincial de Tráfico). Hvis du ikke omregistrerer bilen din i tide, kan du risikere å få bot på 2 500 euro eller at bilen blir konfiskert av politiet .

Prosessen for å omregistrere bil i Spania varierer noe avhengig av om bilen er ny eller brukt, og hvor den kommer fra. Her er en oversikt over de viktigste stegene:

 • Ny bil (en bil regnes som ny hvis den har kjørt mindre enn 600 mil eller vært i bruk i mindre enn seks måneder): Du trenger en faktura med momsregistreringsnummeret (VAT-nummer) og et bevis på at du har betalt moms via skjemaet modelo 309 eller 300 fra det spanske skattekontoret (Agencia Estatal Tributaria). Dette gjelder bare hvis du har kjøpt bilen fra en bilforhandler i et annet EU-land.
 • Brukt bil: Du trenger alle originaldokumentene som gjelder bilen og et kjøpekontrakt med sertifisert oversettelse og et bevis på at du har betalt eiendomsskatt (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales eller ITP). Dette gjelder bare hvis du har kjøpt bilen fra en privatperson. Hvis du har kjøpt bilen fra en spansk bilforhandler, trenger du en faktura og et intyg fra skattekontoret som bekrefter at forhandleren er registrert som offisiell bilforhandler.
 • I tillegg trenger du et samsvarssertifikat med EU-reglene som utstedes av den tekniske fordonsinspeksjonstjenesten (Inspección Técnica de Vehículos eller ITV) for både nye og brukte biler.
 • Du må også betale en registreringsavgift (gastos de matriculación) som beregnes ut fra bilens koldioxidutslipp. Du kan finne ut hvor mye du skal betale ved å fylle ut skjemaet modelo 576 online på skattekontorets nettside og deretter betale det via banken din.
 • Det finnes også en annen fordonsskatt (Impuesto de Circulación) som betales til kommunen der du bor. Beløpet avhenger av kommunens regler.
 • Når du har betalt alle skatter og avgifter, må du ta med deg alle dokumentene til det lokale trafikkontoret og vise fram ditt ID, pass eller oppholdstillatelse. De vil gi deg et registreringsnummer til nummerskiltet ditt og den endelige dokumentasjonen. Du må betale 94 euro for dette.
 • Til slutt må du ta med deg alle papirene til en spesialist som lager nummerskilt til deg med det nye registreringsnummeret. Dette koster mellom 6 og 50 euro.

Omregistrering av bil i Spania kan være en komplisert og tidkrevende prosess, men det er mulig å få profesjonell hjelp fra firmaer som spesialiserer seg på dette. Holms Bilregistrering er et eksempel på et slikt firma som har lang erfaring og kan hjelpe deg over hele Spania. De har direkte kontakt med trafikkontoret og kan gjøre prosessen mye raskere og enklere enn normalt. De kan også registrere biler telematisk, altså uten å se bilen, ved hjelp av elektronisk signatur og online sjekk av tekniske data. De kan også hjelpe deg med å finne et forsikringsselskap som passer for deg.

Leiebil i Spania

Har du planer om å leie bil i Spania? Leiebil er en fantastisk måte å komme seg vekk fra turiststedene og oppleve det ekte Spania. Vi har laget en side med råd for hvordan du kan sikre deg leiebil i Spania til en bra pris uten å bli lurt.