Hopp til innholdet

Trafikkregler i Spania

trafikkregler spania

Det spanske kjøremønsteret skiller seg ganske mye fra Norge. Derfor er trafikkregler og kjørekultur noe som kan være verdt å se nærmere på før man kaster seg inn i trafikken i Spania. Ta en titt på tipsene våre for å forebygge de vanligste fallgruvene i forbindelse med bilkjøring i Spania.

Noen enkle fakta

 • Aldersgrense for å kjøre bil er 18 år
 • Barn lavere enn 135 cm må sitte i barnesete
 • Tillatt alkoholmengde i blodet er 50mg (0,05%)
 • Ring nødnummer 112 ved trafikkulykke

Fartsgrenser i Spania

fartsgrenser i spania
OmrådeHastighet
Boligområder20km/h
Tettsteder50km/h
Utenfor tettsteder90km/h – 100km/h (følg lokal skilting)
Motorveier120km/h

Spesielle hastighetsgrenser ghelder for spesifikke kjøretøysklasser, inkludert mopeder, bobiler og kjøretøy med tilhengere, så sjekk før du reiser av gårde.

Det er lov å bryte fartsgrensen med 20 km/t for å kjøre forbi et saktegående kjøretøy utenfor tettbebygde strøk, utenom motorveier og tofeltsveier.

Motorveier og tofeltsveier kan ikke bli brukt av kjøretøy som ikke kan kjøre i hastigheter på mindre enn 60 km/t.

Rundkjøringer i Spania

Trafikkreglene for rundkjøringer i Spania skiller seg fra Norge. I Norge skal man som kjent legge seg i venstre fil når man skal til venstre i rundkjøringen, dvs. den tredje eller fjerde avkjøringen. Skal man til høyre eller rett frem skal man ligge i høyre fil. I Spania derimot, kan man ligge i den ytterste høyre filen i rundkjøringen hele tiden selv om man skal til venstre. De innerste filene i rundkjøringen benyttes primært til forbikjøring for å unngå at kø bygger seg opp. Dersom du kommer til en rundkjøring som er tom for trafikk, er det derfor ingen grunn til å benytte de innerste filene når du skal til venstre.

Mange blir overrasket når de kjører i trafikken i Spania for første gang og opplever at bilistene ofte kun benytter høyre fil i rundkjøringen, selv når de skal helt rundt til tredje eller fjerde avkjøring.

På bildet nedenfor (fra DGT – det spanske vegdirektoratet) kan du se noen eksempler på hva som oppfattes som godkjent og ikke godkjent kjøremønster i en rundkjøring:

trafikkregler spania

Bil A – Godkjent

Førerens handling i en av de to situasjonene vist i grafen er korrekt: han bruker utvendig kjørefelt og signaliserer riktig avkjøring.

Bil B – Godkjent

Sjåføren har valgt å bruke et av de innvendige kjørefeltene for å kjøre rundt rundkjøringen: han følger riktig bane og kommer seg inn i utvendig kjørefelt i god tid for å gå ut av rundkjøringen.

Bil C – Ikke godkjent

Sjåføren skifter to felt om gangen i en vinkel som vil kunne kutte banen til andre kjøretøy og forårsake en ulykke.

Bil ​​D – Ikke godkjent

Gjennomfører en av de vanligste feilene ved å krysse rundkjøringen i en rett linje, avskjører kjørebanene til andre kjøretøyer, og forårsaker høy ulykkesrisiko.

Car E – Ikke godkjent

Den valgte banen ville være sammenhengende for å gjøre retningsendringen; du bør imidlertid ha foretatt de nødvendige kjørefeltendringene og være på utsiden før du går ut.

Bruk av barnesete i bil i Spania

Barn lavere enn 135 cm (vanligvis rundt 12 år), må sitte i riktig barnesete tilpasset størrelse og vekt. Barn høyere enn 135 cm kan sitte i forsete og må benytte sikkerhetsbelte på lik linje som voksne. Hvis baksetene allerede er fylt opp med barn i barneseter kan et barn sitte i forsetet, men kun i riktig type barnesete.

I kjøretøy med mer enn ni seter må passasjerer over tre år (bortsett fra de som måler mindre enn 135 cm) bruke sikkerhetsbelte hvis de er installert.

Ulike klasser barneseter i forhold til barnets vekt:

bilsete klassifikasjon

Barnesete i taxi i Spania

Barn trenger ikke å sitte i barnesete i taxi i Spania så lenge kjøreturen foregår i tettbygde eller bymessige områder. Har du med deg barn på reise i Spania og regner med hyppig bruk av taxi vil vi likevel alltid anbefale å ha med eget barnesete.

promillegrense spania

Promillegrense i Spania

Den generelle promillegrensen for voksne pesoner i Spania er 50mg eller 0,05%. Dette er høyere enn i Norge om har 0,02% som maksgrense for alkoholnivå i blodet. Spania er likevel på linje med de fleste andre land i vest-europa som operer med 5 i promille. Unge sjåfører i Spania må forholde seg til en lavere promillegrense på 0,03% i likhet med yrkessjåfører. Reglene for unge sjåfører ble endret i 2022 i et forsøk på å redusere trafikkulykker blant ungdom i trafikken.

Promillegrenser i Spania oppsummert:

Voksne «vanlige» sjåfører: 0,05%

Unge sjåfører som har hatt førerkort i under 2 år: 0,03%

Yrkessjåfører: 0,03%

Personer under 18 år: 0%

Bøter for fyllekjøring i Spania

Når det gjelder fyllekjøring i Spania, er dette hva du kan forvente deg i skrivende stund (Jan 2023):

 • 0,25 mg/l og 0,50 mg/l i utåndingsluft: 500 EUR + tap av 4 poeng
 • Mer enn 0,50 mg/l i utåndingsluft: 1 000 EUR + tap av 6 poeng

For unge sjåfører med førerkort i under to år er reglene strengere med lavere grenser. Sjekk vår artikkel om trafikkbøter i Spania for mer detaljer.

Som alltid oppfordrer vi i leiebil.org alle våre lesere å unngå inntak av alkohol i forbindelse med bilkjøring, og dessuten være spesielt varsom «dagen derpå» i forhold til alkoholmengde i blodet. Usikker på om du er i stand til å kjøre dagen etter? Sjekk promillekalkulatoren for et estimat på hvor mye alkohol du fortsatt har i blodet.

Bompenger i Spania

Selv om de fleste veiene i Spania er helt gratis, finnes det også noen veier med bompenger som får deg frem raskere, og kan derfor være verdt pengene. Det er to måter å betale bompenger: kort, kontanter, eller elektronisk.

På veier med bompenger må du ta en billett fra bommen når du kjører inn på motorveien, og så betale når du kjører ut fra veien, som bestemmes av billetten. Det er ulike køer for kort- og kontantbetalinger.

Den automatiske bompengeinnkrevingen er på bomstasjoner skiltet med ‘Telepeaje’, ‘VIA-T’ eller ‘T’. Beløpet blir da registrert og du kan kjøre gjennom uten å vente. En brikke for dette er tilgjengelig for banker i Spania, når du har en konto i banken, og er derfor bare relevant for de som ofte ferierer i Spania eller bor der.

Kart over motorveier med bompenger i Spania:

Grønne veier er gratis motorveier, og røde motorveier har bompoenger. Kartet er sist oppdatert i November 2022.

Hovedveier med bompenger i Spania inkluderer:

 • AP-68 mellom Bilbao-Zaragoza
 • AP-7 Mediterranean Motorway mellom La Junquera and Tarragona
 • AP-9 Atlantic Motorway, i Galicia,
 • AP-66 og AP-71, i León
 • AP6, AP 51 og AP 61 mellom Madrid, Segovia and Ávila
 • Madrid (R2, R3, R4, R5, R-41, M-12 and AP-36).

Trafikkbøter

Utlendinger må vanligvis betale trafikkbøter på stedet, dersom ikke en spanjol eller et spansk firma kan garantere for betalingen. Dersom boten ikke blir betalt eller du ikke kan skaffe en garanti, vil kjøretøyet bli inndratt og føreren av bilen bli holdt i varetekt inntill regningen er betalt. Vanligvis sparer man 20% på å betale boten med en gang. Du har 15 dager på å klage på behandlingen. Pass på at du betaler det beløpet som stå dokumentet som du få som kvittering. Ved bot for overtredelse av for høy promille, ligger regningen på 300 euro og oppover.

Skilt for fartskontroll i Spania:

Skilt for fartskontroll i Spania

Les mer om hvordan trafikkradar fungerer på det spanske vegdirektoratet sine nettsider.

Nødvendig utstyr

Du trenger ikke å gå til anskaffelse av såkallt internasjonalt førerkort, ditt norske kjørerkort gjelder i Spania så lenge det er gyldig i Norge. Passet må alltid være med når du er ute og kjører, det samme gjelder forsikringsbeviset og vognkortet. Dersom du kjører bil fra Norge, bør du huske å merke bilen med en «N», ha med deg to varseltrekanter, førstehjelpsutstyr og et ekstra sett pærer.

Det er påbudt med setebelte både i baksetet og forsete. Samme med handsfree ved bruk av mobiltelefon i bil.

Kjøremønster

Veiene i Spania varierer fra dålig til meget høy kvalitet. Hovedferdselsåene er som regel veldig bra utbygd, men her må du også ofte betale bompenger. Husk at det er bedre å ta det med ro i begynnelsen, til du har begynt å bli vant til kjøremønsteret. Kjørestilen er mer aggresiv, så det gjelder å holde et våkent øye med speilene. Ligger du i venstre felt på motorveien og ser et kjøretøy sette på blinklyset for å legge seg inn foran deg, kan du regne med at dette vil skje rimelig raskt. Ha i bakhodet at Spania ligger på andreplass i Europa nå det gjelder dødlighet i trafikken etter Portugal.

Setebelter

Det er obligatorisk å bruke setebelter både i for- og bakseter dersom de er tilgjengelig i kjøretøyet. Bot for å bli tatt i å ikke bruke setebelte er €200. 

Parkeringshus

Parkeringshus (sjekk prisene først) er et sikrere alternativ enn å parkere i gaten, men legg uansett aldri igjen noe av verdi i bilen. Det er meget utbredt å dobbeltparkere for korte perioder, selv om dette er forbudt. Bilførerne som blir sittende fast innerst, «stå» på hornet til de som har dobbeltpartkert kommer og flytter bilen. Dobbeltparkering kan derfor ikke anbefales, men bruk gjerne hornet dersom du skulle finne din bil innestengt. Generell horn-bruk er dagligdags i Spania, og behøver ikke å bety mer enn at bilføreren som tuter har en dålig dag. De lovlige mulighetene for parkering på gaten er å stå ved fortau som har blå stripe, eller ved parkometerplass mot betaling. Å parkere på fortau med gul stripe er ulovlig (men utbredt).

Førerkort for fastboende (residenter)

Dersom du bor fast i Spania må du enten bytte til spansk førerkort eller innskrive ditt norske førerkort i det spanske systemet. Dette kan du få gjort ved nærmeste ‘Jefatura Provincial de Trafico’. Som med mye annet i Spania, er det nødvendig å bringe med seg en rekke papirer dersom du skal få gjort noe. Det enkleste kan ofte å ha allt sammen med seg i en mappe; kopier av residencia, kopier av NIE-registrering, passbilder, kopi av arbeidskonrakt, trygdeutbetaling, adressebevis etc. Det koster i underkant av 50 euro å få omregistrert førerkortet.

Leiebil i Spania

Har du planer om å leie bil i Spania? Leiebil er en fantastisk måte å komme seg vekk fra turiststedene og oppleve det ekte Spania. Vi har laget en side med råd for hvordan du kan sikre deg leiebil i Spania til en bra pris uten å bli lurt.